Thursday, September 17, 2009

DEMAM RAYA

Dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan majlis raja-raja, setelah saya melihat kemunculan anak bulan syawal semalam, dengan ini diumumkan bahawa esok raya!

No comments:

Post a Comment